WOZwaardeopvragen.nl

WOZ waarde opvragen: Wet Waardering Onroerende Zaken.
Home Wat is WOZ? Verschil WOZ en OZB WOZ waarde opvragen

Wat is het verschil tussen de WOZ en de OZB?

De WOZ en OZB zijn twee verschillende termen die wel degelijk met elkaar te maken hebben. Wanneer we kijken naar de volledige termen zal het verschil snel duidelijk kunnen worden. WOZ staat bijvoorbeeld voor waardering onroerende zaken en de OZB staat voor onroerende zaak belasting. We kunnen zo zien dat het in beide gevallen gaat om onroerende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld woningen en bedrijfspanden.

We kunnen de beide begrippen zeker niet door elkaar heen gebruiken, maar ze zitten wel samen in een proces. Zo is er een WOZ waarde nodig om de OZB te kunnen berekenen. De WOZ waarde is namelijk een relatief objectieve beoordeling van de waarde van een huis. Steeds meer partijen zijn deze waarde na de invoering van de Wet in 1994 gaan gebruiken. Tegenwoordig maken bijvoorbeeld de gemeente zelf, de Belastingdienst en de waterschappen gebruik van deze waardering om zo tot verschillende belastingen te komen. De gemeente gebruikt de WOZ waarde als basis voor een berekening van de OZB. Een hogere WOZ zal daardoor dan ook zorgen voor een hogere te betalen belasting, een reden waarom veel mensen al snel klagen wanneer de waarde te hoog wordt. Zonder WOZ zou er dus geen OZB zijn, maar de begrippen betekenen zeker niet hetzelfde.
OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB