WOZwaardeopvragen.nl

WOZ waarde opvragen: Wet Waardering Onroerende Zaken.
Home Wat is WOZ? Verschil WOZ en OZB WOZ waarde opvragen

Betekenis OZB - Onroerende Zaak Belasting

OZB staat voor onroerende zaak belasting. Het is daarmee de belasting die men dient te betalen voor het bezit van een woning of een ander pand. Zo is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een kantoorpand of een winkel in het bezit te hebben. Tot 2006 dienden zowel eigenaren van woningen als andere panden een belasting te betalen die bestond uit twee delen. Tot dat moment bestond de OZB namelijk uit een eigenarenbelasting als een gebruikersbelasting. Deze twee onderdelen samen zorgden voor het totale bedrag van de OZB.

Om de lasten van huiseigenaren wat te verlagen heeft men in 2006 besloten om de gebruikersbelasting te laten vervallen. Hierdoor hoeven ze alleen nog maar de eigenarenbelasting te betalen. Aan de andere kant dienen eigenaren van overige panden nog wel zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting te betalen. Zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting worden vastgesteld aan de hand van de waarde van het pand op 1 januari van ieder jaar. Om de waarde vast te stellen wordt er gebruik gemaakt van de WOZ waarde van het pand. Deze wordt door de gemeente vastgesteld aan de hand van een aantal criteria en vergelijkingen met andere woningen. Sinds 1997 is de Wet WOZ landelijk van kracht en berekenen alle gemeenten de waarde dus op min of meer dezelfde manier. Hierdoor krijgt iedereen een vergelijkbare behandeling en is het daardoor niet langer mogelijk om arbitrair voordeel te behalen.

De onroerende zaak belasting wordt door iedere gemeente geheven. Enerzijds zijn ze hier natuurlijk toe verplicht door de landelijke overheid, maar daarnaast is het ook een welkome bron van inkomsten. Over het algemeen bevinden zich namelijk een hoop onroerende zaken in de gemeente en iedere eigenaar dient een bepaald percentage van de waarde per jaar te betalen. Over het algemeen halen de verschillende gemeenten ongeveer 8% van hun inkomsten uit de opbrengsten van de OZB. Het is voor hen daarmee een zeer belangrijke bron van inkomsten die ze dan ook niet zomaar kunnen missen. Het nadeel hiervan is dat de verschillende gemeenten er baat bij hebben om de WOZ waarde wat hoger te laten zijn dan deze werkelijk dient te zijn. Over het algemeen maken relatief veel mensen daarom snel bezwaar tegen een verhoging van de waarde door de gemeente.

OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB