WOZwaardeopvragen.nl

WOZ waarde opvragen: Wet Waardering Onroerende Zaken.
Home Wat is WOZ? Verschil WOZ en OZB WOZ waarde opvragen

Wat is de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is aangenomen in 2004 en is er om de onroerende zaken in Nederland op een eerlijke manier te kunnen waarderen. Voordat deze Wet werd ingesteld waren belastingplichtigen namelijk zelf verantwoordelijk voor de waarde van hun huis. Op die manier kon er natuurlijk relatief makkelijk fraude worden gepleegd en ontstonden er daardoor oneerlijke situaties. Met de komst van deze Wet is het nu meer landelijk geregeld. De Wet waardering onroerende zaken zorgt er op deze manier voor dat een ieder relatief hetzelfde bedrag betaalt. Aan de andere kant blijft ieder onroerend goed natuurlijk een eigen waarde behouden en betaalt men daardoor absoluut nog steeds verschillende bedragen.

De Wet WOZ draagt gemeenten op om ieder jaar een taxatie uit te voeren voor de woningen in hun regio. Sinds de Wet in 1997 landelijk is ingevoerd is de verplichting om dit ieder jaar te doen echter niet direct van kracht geworden. Toen de Wet WOZ werd ingevoerd was de waardepeildatum van 1995 geldig voor de jaren 1997 tot en met 2000. De waarde van het onroerend goed in 1999 werd vervolgens gebruikt om de WOZ voor de jaren 2001 tot en met 2004 te bepalen. Sindsdien is het aantal jaren dat men uit bleef gaan van een bepaalde waardepeildatum steeds verder afgenomen. Tegenwoordig schrijft de Wet WOZ voor dat de gemeente ieder jaar een nieuwe waardepeildatum aan dient te wijzen en dat de WOZ waarde op die manier bepaald wordt aan de hand van recente data.

De Wet waardering onroerende zaken wordt echter gebruikt door meer verschillende instanties. Zo is het niet alleen de gemeente die er gebruik van dient te maken, ook de Belastingdienst en de waterschappen maken er gebruik van. De Belastingdienst maakt gebruik van de WOZ waarde om zo tot een berekening te komen van de inkomstenbelasting. De Wet WOZ wordt gezien als een legitieme bron van informatie en kan daardoor gemakkelijk worden ingezet. Daarnaast maakt er dus nog een derde partij gebruik van de informatie die op basis van de Wet WOZ tot stand komt, te weten de Waterschappen. Zij gebruiken de informatie om de waterschapsomslag te berekenen.

Dit betekent tevens dat de hoogte van de WOZ waarde van groot belang is voor de eigenaren van bijvoorbeeld een woning. Wanneer de waarde van het huis aan de hand van de Wet WOZ hoger wordt ingeschat zal dit tot een hogere verkoopprijs kunnen leiden, maar de kosten wanneer men er nog woont zullen ook hoger zijn. Aan de andere kant is het niet meer mogelijk om de kosten te ontduiken, waardoor iedereen betaalt voor wat hij of zij bezit.

OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB